Kontakt

Odborná referentka kultúry a záujmovej činnosti
Mgr. Petra BENCOVÁ
tel. 055/302 77 36
mail:  petra.bencova@jazerokosice.sk