Mestská časť Košice – Nad jazerom organizuje 28. ročník súťažnej prehliadky nadanosti malých a mladých Jazerčanov pod názvom Talent show.

Od 9:00 hodiny pred odbornou porotou svoje nadanie v literárno – dramatickom prejave,  tanci, speve, hre na hudobnom nástroji či vo výtvarnej tvorbe predvedú najmenší umelci – deti z materských škôl sídliska.

Od 14:00 hodiny v tých istých súťažných kategóriách bude odborná porota hodnotiť výkony účinkujúcich zo základných a stredných škôl.

Podrobné propozície a prihlášku do súťaže nájdete tu: https://www.jazerokosice.sk/cms/?page_id=14602

Od APAČ