Želáme Vám úspešný a šťastný rok 2018.

Aj v tomto roku pripravujeme mnoho zaujímavých kultúrnych a športových podujatí,
o ktorých Vás budeme na našej webovej stránke priebežne informovať.

Kolektív oddelenia Kultúry, športu
a marketingu MČ KE Nad jazerom

Od APAČ