Kurz ANGLICKÉHO JAZYKA – zápis na školský rok 2017/ 2018 sa koná 18. septembra 2017- pondelok o 17. 00 hodine v učebni č. 1, v KS Iskra. colors_of_england_201015Do jazykových kurzov sa môžete prihlásiť osobne
v kancelárii KS Iskra, taktiež aj telefonicky, prípadne mailom do konca septembra 2017. Cena kurzu na školský rok 2017/2018 je 75 €. Kurzy – 2 vyučovacie hodiny týždenne, počas celého školského roku, deň a čas si skupina dohodne s lektorkou na úvodnej hodine.
Info: 055/302 77 38, mail: silvia.dudova@jazerokosice.sk alebo alzbeta.jackova@ jazerokosice.sk

Tešíme sa na vás!

 

Od APAČ