Praktický výcvik sebaobrany pre všetkých, vám môže pomôcť v krízových situáciách.

Pre všetky generácie, s akoukoľvek kondíciou vás bojový majster Peter Fejfar naučí ako sa ubrániť prípadnému agresorovi. Ponúkame v našom Kultúrnom stredisku Jazero.

Od APAČ