Vstupenky ( zadarmo ) si môžete od 12. 4. 2018 vyzdvihnúť
na oddelení KPK – miestny úrad na Poludníkovej 7
alebo v Kultúrnom stredisku Jazero na Spišskom námestí 1.

Od APAČ