Tešíme sa, že sa s vami stretneme

Mestská časť každý rok organizuje prehliadku šikovnosti a nadanosti jazerských detí a mládeže pod názvom Talent show. Už 26. ročník, čo je úctyhodné číslo, bude 12. apríla  v Kultúrnom stredisku Jazero.

Predpoludním od 9:00 hodiny pred odbornou porotou svoje nadanie v literárno – dramatickom prejave, v tanci, speve, hre na hudobnom nástroji či vo výtvarnej tvorbe predvedú najmenší umelci – detičky z materských škôl sídliska. Popoludní od 14:00 hodiny v tých istých súťažných kategóriách bude odborná porota hodnotiť výkony účinkujúcich zo základných a stredných škôl.

Podľa poznatkov sa v každom ročníku prezentuje okolo 250 súťažiacich, čo znamená, že doteraz sa do prehliadok zapojilo asi 5 300 súťažiacich. Nádherný fakt, ktorý dokazuje, akí sú jazerskí mladí šikovní, aj odvážni, že to, čo sa naučili, vedia predviesť pred porotou i divákmi.

Príďte im aj vy držať päste, pomôcť im prekonať trému a za ich výkon ich odmeniť silným potleskom. Zaslúžia si to.

Tešíme sa, že sa 12. apríla 2019 stretneme v Kultúrnom stredisku Jazero.

Od admin