• vo štvrtok, 8. 9. 2022 – začínajú kurzy SEBAOBRANY pre všetkých
  • v piatok, 9. 9. 2022 – Jazerská kvapka krvi
  • od 12. 9. 2022 – začínajú aktivity v KS Jazero
  • hlasovanie za K-park – možné každý jeden deň

Od APAČ