História Združenia košických fotografov K-91 sa začala písať v roku 1991. Združenie nadviazalo na 30-ročnú históriu fotoklubu DK VSŽ. Zakladajúcimi členmi klubu K-91 bolo niekoľko fotografov, ktorí pôsobili už v predchádzajúcom klube. Dá sa teda povedať, že história nášho klubu je už 57-ročná. Počas fungovania nášho klubu bolo jeho členmi skoro 40 fotografov.

Za celý čas trvania fotoklubu sme usporiadali nespočetné množstvo výstav a to doma i v zahraničí. V súčasnej dobe vystavujeme na dvoch miestach v Košiciach a to v obchodnom centre OPTIMA a tiež v Atriu Teologickej fakulty v Košiciach na Hlavnej ulici.

Usporiadavame reprízy z medzinárodnej súťaže STROM a tiež reprízy členských výstav Zväzu slovenských fotografov. Klubové kolekcie sme vystavovali aj Čechách, Poľsku, Rumunsku a Japonsku. Máme veľmi dobré vzťahu s fotoklubmi z poľského Krosna a Rzeszowa. Navzájom sme si usporiadali niekoľko klubových výstav a v Poľsku tiež mali niektorí členovia svoje autorské výstavy.

Združenie košických fotografov K-91 s od svojho vzniku zapája aj do súťaží fotoklubov. Sú to Petzvalov mapový okruh, Nekázanka a tiež Interfotoklub Vsetín. V týchto súťažiach sa pravidelne umiestňujeme na popredných priečkach a aj tu sme obsadili jedenkrát 1. miesto a viackrát 2. miesto.

Pravidelne organizujeme fotografické plenéry s účasťou poľských fotografov a fotografov z partnerského fotoklubu NOVA v Košiciach.

Naši členovia sa pravidelne zapájajú do fotografických súťaží jednak doma a tiež v zahraničí. Viacerí členovia dosiahli významné ocenenia predovšetkým na medzinárodných súťažiach pod patronátom FIAP.

Náš klub organizuje fotografickú súťaž CASSOVIA FOTO a v týchto dňoch vyhodnocujeme už 3. ročník tejto súťaže, ktorá má ambíciu prerásť do medzinárodnej súťaže.

Náš klub má teda veľmi bohaté výstavné aktivity a ročne zorganizujeme vyše 20 výstav pre našich členov, ale aj pre iných autorov a fotokluby. Zväz slovenských fotografov udelil nášmu klubu pamätnú medailu pri príležitosti 50. výročia vzniku slovenských fotografov.

Jedenkrát ročne organizujeme členskú výstavu fotografií našich členov. Vystavujeme fotografie, ktoré vytvorili naši členovia za predchádzajúci rok. Fotografie, ktoré môžete vidieť na tejto výstave sú vlastne reprízou našej členskej výstavy, ktorá sa konala v Košiciach v dňoch 11.10. až 06.11.2018. Z vystavených fotografií je zrejmé, že naši fotografi sa venujú rôznym žánrom a že vystavená kolekcia fotografií je pestrá.

Dúfame, že sa Vám naše fotografie budú páčiť a že si z výstavy odnesiete hodnotný umelecký zážitok.

V súčasnosti má združenie 14 členov:

 • JUDr. Milan Filičko, EFIAP, MZSF – predseda združenia
 • Adriana Durkáčová, AZSF
 • Ing. Maroš Dzoba, AFIAP, AZSF
 • RNDr. Ľubomíru Ištoňovú
 • Adrián Klema
 • Miro Kundracik
 • Ing. Vladimír Latta
 • Štefan Lipták, MZSF
 • Bc. Alica Marková
 • Edita Megová, AZSF
 • Róbert Parnica
 • Ing. Daniel Pastucha
 • Ing. Igor Šimko
 • Ing. Ján Tkáč

S pozdravom dobré svetlo!

JUDr. Milan Filičko, EFIAP, MZSF

predseda Združenia košických fotografov K-91

Od admin