POZOR ZMENA! Deti si užívajú ešte pár dní prázdnin a potom naše Kultúrne stredisko Jazero ožíva 😍 Od 2.9. môžu rodičia prísť na zápisy do tanečných krúžkov rôznych tanečných štýlov . Na základe najnovších odporúčaní Ministerstva školstva a rozhodnutí RÚVZ začíname kolotoč cvičení a športov pre deti aj dospelých od 1.10. Tešíme sa na vás.

Od admin