Aj tento rok Jazerčania vystúpia s kultúrnym programom na Hlavnej a prispejú tak k predvianočnej atmosfére Košičanov
a návštevníkov mesta. Do programu prispeli svojou troškou deti jazerských škôl, naši seniori, tanečné skupiny, umelecká škola a Centrum voľného času. Reprezentovať Jazero bude aj Bona Musica a Montana. Počas večera bude primátorský punč čapovať starostka Lenka Kovačevičová
a poslanci mestskej časti.
Príďte povzbudiť mestskú časť v piatok,
8. 12. 2017 od 17.00 hodiny pred Immaculatou.

Od APAČ