Deň zdravia

Lístky už k dispozícii !  Ďalšie miesta, kde si môžete prevziať lístky, okrem miestneho úradu, sú aj obe kultúrne strediská – Iskra a Jazero.