Lístky si od pondelka 16. 10. 2017 môžete vyzvihnúť v KS Iskra, KS Jazero a na miestnom úrade – kancelária prvého kontaktu.

Od APAČ