Volejbal spojil dve mestské časti.
Rok narodenia nerozhodoval.
Je známe, že ak sa stretnú nadšení a oduševnení ľudia a priaznivci športu, rýchlo sa zrodí myšlienka spolupráce. Presne tak to bolo aj pri nápade medzi mestskými časťami Košice – Juh a Nad jazerom zorganizovať volejbalový turnaj.
Na skutočnosť sa zmenil v posledný septembrový deň, keď sa odohral turnaj
o Putovný pohár Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Košice – Juh (SZPB). Pripravili ho Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a komisia mládeže, športu a vzdelávania pri našom miestnom zastupiteľstve a odohral sa v telocvični Základnej školy na Družicovej ulici.
Pod sieť sa síce postavili zástupcovia aj mladšej, aj staršej generácie, ale tam, kde hrajú prím srdce a láska k športu, tam sa o rozdielnosti výkonov kvôli rokom narodenia nedalo hovoriť.
Na treťom mieste skončilo družstvo pod menom Timkovci, na druhom sa umiestnilo družstvo SZPB a prvé miesto obsadilo a putovný pohár získalo družstvo našej komisie. Predseda ZO SZPB Košice – Juh Dušan Rybanský pri príležitosti otvorenia turnaja pripomenul, že toto podujatie je venované aj vojenským operáciám na Dukle pri našom oslobodzovaní, ktoré si v októbri pripomíname.
Tešíme sa, že tradícia turnaja a výborná spolupráca dvoch mestských častí budú pokračovať.

foto: https://www.facebook.com/jazero.kosice/posts/1366477510135872

Od APAČ